نداشتن و نخواستن

نداشتن و نخواستن

خدایا! آرامشی به من عطا کن

تا بپذیرم آنچه را نمی توانم تغییر دهم.

شجاعتی به من ده تا چیزهایی را که می توانم ، تغییر دهم.

و عقلی ، که تفاوت میان این دو را تشخیص دهم!

خدایا! در برابر آن چه انسان ماندن را به تباهی می­کشد، مرا با «نداشتن» و «نخواستن»

رویین تن کن!

 

همه بدبختی­های انسان بابت همین دو چیز است:

چون «داشتن» انسان را محافظه کار و ترسو می کند!

و «خواستن» آدم را بزدل و چاپلوس!

خدایا! به من توفیق:

تلاش در شکست - صبر در نومیدی - رفتن بی همراه - جهاد بی سلاح

دین بی دنیا- مذهب بی عوام - عظمت بی نام - خدمت بی نان

ایمان بی ریا - خوبی بی نمود - گستاخی بی خامی - مناعت بی غرور

عشق بی هوس - تنهایی در انبوه و دوست داشتن بدون آن­که دوست بداند، روزی کن!

 

خدایا! رحمتی کن تا در لحظه مرگ بر بیهودگی لحظه­ای که به نام زندگی تلف کرده­ام ، سوگوار نباشم!

***

دکتر علی شریعتی

 

/ 0 نظر / 19 بازدید