مشخصات انتظار بزرگ

مشخصات انتظار بزرگ

·  1. خوشبینی به آینده­ی بشریت: درباره­ی آینده­ی بشریت نظرها مختلف است؛ بعضی معتقدند که شر و فساد و بدبختی لازمه­ی لاینفک حیات بشری است و بنابراین زندگی بی­ارزش است و عاقلانه­ترین کارها خاتمه دادن به حیات و زندگی است.(1) بعضی دیگر اساساً حیات بشر را ابتر می­دانند؛ معتقدند که بشر در اثر پیشرفت حیرت آور تکنیک و ذخیره کردن انبارهای وحشتناک وسایل تخریبی، رسیده به مرحله­ای که به اصطلاح با گوری که با دست خود کنده یک گام بیشتر فاصله ندارد. راسل در امیدهای نو می­گوید: «اشخاصی هستند - و از آن جمله اینشتین - که به رغم آن­ها بسیار محتمل است که انسان دوره­ی حیات خود را طی کرده باشد و در ظرف سنین معدودی موفق شود با مهارت شگرف علمی خود، خویشتن را نابود سازد.» بنابر این نظریه، بشر در نیمه راه عمر خود بلکه در آغاز رسیدن به بلوغ فرهنگی، به احتمال زیاد نابود خواهد شد. البته اگر تنها به قرائن و شواهد ظاهری قناعت کنیم، این احتمال را نمی­توان نفی کرد. نظریه­ی سوم این است که شر و فساد، لازم لاینفک طبیعت بشر نیست. شر و فساد و تباهی معلول مالکیت فردی است. تا این ام­الفساد هست، شر و فساد هم هست. مالکیت فردی معلول درجه­ای از تکامل ابزار تولید است و خواسته­ی انسان ها این ام­الفساد از بین نمی­رود، ولی تکامل ابزار تولید و جبر ماشین روزی ریشه­ی این ام­الفساد را جبران خواهد کند. پس آنچه مایه­ و پایه­ی خوشبختی است تکامل ماشین است. نظریه­ی چهارم این است که ریشه­ی فسادها و تباهی ها نقص روحی و معنوی انسان است. انسان هنوز دوره­ی جوانی و ناپختگی را طی می­کند و خشم و شهوت بر او و عقل او حاکم است. انسان بالفطره در راه تکامل فکری و اخلاقی و معنوی پیش می­رود. نه شر و فساد لازم لاینفک طبیعت بشر است و نه جبر تمدن فاجعه­ی خودکشی دسته جمعی را پیش خواهد آورد. آینده­ای بس روشن و سعادت بخش و انسانی که در آن شر و فساد از بیخ و بن برکنده خواهد شد در انتظار بشریت است. این نظریه الهامی است که دین می­کند. نوید مقدس قیام و انقلاب مهدی موعود در اسلام در زمینه­ی این الهام است.

·  2. پیروزی نهایی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت بر زور و استکبار و استعباد و ظلم و اختناق و دجل (دجّالگری و فریب).

·  3. حکومت جهانی واحد.

·  4. عمران تمام زمین در حدی که نقطه ی خراب و آباد ناشده باقی نماند.

·  5. بلوغ بشریت به خردمندی کامل و پیروی از فکر و ایدئولوژی و آزادی از اسارت شرایط طبیعی و اجتماعی و غزایز حیوانی.

·  6. حداکثر بهره گیری از مواهب زمین.

·  7. برقراری مساوات کامل میان انسان ها در امر ثروت.

·  8. منتفی شدن کامل مفاسد اخلاقی از قبیل زنا، ربا، شرب خمر، خیانت، دزدی، آدم کشی و

غیره، و خالی شدن روان ها از عقده ها و کینه ها.

·  9. منتفی شدن جنگ و برقراری صلح و صفا و محبت و تعاون.

  ·10. سازگاری انسان و طبیعت.

پی نوشت ها:

1.رجوع شود به کتاب جدال با مدعی، اسماعیل خوبی.

نویسنده: شهید استاد مرتضی مطهری

منبع:

کتاب قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه ی تاریخ

 

/ 0 نظر / 13 بازدید